מהגרים סורים חזרו מלבנון לעיירות ולכפרים שלהם בפרברי דמשק וחומס

מחוזות – סאנא

מהגרים סורים חדשים חזרו היום משטחי לבנון דרך המעברים אלזמראני, ג’דידת יאבוס וא-דבוסיה שבגבולות פרברי דמשק וחומס, וזאת במסגרת המאמצים המושתפים בין סוריה ללבנון להחזרת המהגרים הסורים לעיירות ולכפרים שלהם המשוחררים מידי הטרוריסטים.

כתבי סאנא בשלושת המעברים מסרו כי המוסדות הממשלתיים פעלו על הכנת פעולות קבלת פניהם של החוזרים, הגשת הקלות והכנת אוטובוסים ולהסיעם לכפריהם שהצבא הערבי הסורי שחרר אותם מידי הטרוריסטים.