עליה קלה בטמפרטורות ומחר נטיות לירידה

דמשק – סאנא

הטמפרטורות ישארו מסביב לממוצע ומזג האוויר קיצי בשל השפעתו של אפיק נמוך.

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה קיצי נאה עד מעונן חלקית ושרבי וחם יחסית באזורים המזרחיים והמדבר.

ינשבו רוחות מערביות עד צפון מערביות קלות עד מתונות והים נוח.