קבוצה חדשה של מהגרים חזרה דרך מעבר נסיב בדרעא

דרעא – סאנא

קבוצה חדשה של מהגרים חזרה היום ממחנות הפליטים בירדן לסוריה דרך תחנת הגבול נסיב.

הגופים הנוגעים בדבר העניקו את כל ההקלות למהגרים כדי לבטוח שיבתם הבטוחה על ידי הבטחת אוטובוסים ומשאיות להעברתם עם מטלטליהם.