השמדת מצבורי תחמושת וכלי נשק של א-נוסרה בפרפריות של אידלב וחמא

חמא/אידלב – סאנא

כתב סאנא מסר כי יחידות של הצבא והכוחות המזויינים ביצעו מכות אינטנסיביות ארטילריות ורקטיות נגד עמדות הטרוריסטים של המפלגה הטורקיסטנית בעיירה א-זיארה ובכפר אל-משייק  בצפון מישור אל-ע’אב שבריף חמא  הצפוני, וכתוצאה נגרמו לטרוריסטים אבדות רבות בנפש בנוסף להשמדת כלי הרכב, הביצורים ובסיסי שיגור הטילים שלהם.

במקביל ליריות הנ”ל, ציין הכתב כי יחידות צבא אחרת פתחו ביריות ארטילריות בכיוון העיירה מורק שם נגרמו לטרוריסטים בקצות העיירה אבדות בנפש ובציוד המלחמתי.

גם בפריפריה הדרומית של אידלב, ציין הכתב כי הארטילריה של הצבא פתחה בשורה של יריות מדוייקות ופגעה במצבורי תחמושת של חבורות א-נוסרה יחד עם הממונים עליהם בעיירה סרמין, ובה בעת בוצעו יריות אחרות בכיוון צירי התנועה של חבורות טרור בכפר מדאיא, דבר שגרם לחיסול ולפציעת טרוריסטים רבים.