מבזקים

עשרות משפחות של מהגרים חזרו ממחנה אל-רוכבאן