שיחות סוריות-איראנית-עירקיות  כדי לשפר את שיתוף הפעולה בתחום רכבת הברזל

טהרן-סאנא

מנכ”ל מוסד מסילות הברזל  ד”ר נג’יב פארס דן עם מקביליו האיראני  סעיד רסולי והעיראקי טאלב ג’ואד בפגישה

משולשת שהתקיימה בטהרן, בדרכי שיפור שיתוף פעולה המשותפת בתחום הרכבת והתחבורה ולהגדיל את התפתחות היבוא והיצוא בין שלוש המדינות.

במהלך הפגישה, נדונה התוכנית המקשרת את נמל האימאם חומייני בצד האיראני של המפרץ עם נמל לטקיה על הים התיכון.כדי לשפר את שיתוף הפעולה בתחוםמסילות הברזל.