מבזקים

כמה אזרחים נפצעו בעיירה סחנאיא מהתקיפה הישראלית הברברית