מערכות הנ”מ סיכלו מתקפה ישראלית שבה ארבעה אזרחים ובהם פעוט נפלו חללים