פלטרומות כלכליות לתמיכת תהליך השיקום באמצעות ירידי ותערוכות הטכנולוגיה התקשורת והבנייה