נאומו של אל-ג’עפרי במהלך ישיבת מועה”ב בדבר המצב בסוריה