מבזקים

חברת ברדא מתכוננת להפיץ בשווקים את תוצרתה החדשה במחירים נמוכים מאלה הנפוצים