שר התרבות בעיר חלב הדגיש כי הבחינות מתנהלות באופן טוב ביותר בכל המחוזות