שלק קרא להקל על חזרתם של המהגרים הסורים לביתם

בירות – סאנא

מזכ”ל מפלגת אל-בעת’ הערבית הסוצילסטית בלבנון נועמאן שלק הדגיש את הצורך להקל על שיבתם של המהגרים הסורים למולדתם, וקרא לאי ניצול שאלה זו לטעמים מדיניים.

שלק גינה בהצהרה לכתב סאנא בבירות את נסיונות כמה גורמים לנצל את סוגית המהגרים הסורים בלבנון למטרות מדיניות.

שלק ציין כי מה שמכונה עיסקת המאה תקרוס אל-מול ניצחונות ציר ההתנגדות ועמדתה האתנה של סוריה בפני מלחמת הטרור.