הפסטיבל השנתי של הוורד הדמשקאי בכפר אל-מראח – ניחוח מסוריה לעבר ההומניטריות