כלי נשק ותחמושת שחלקם תעשיה ישראלית נתגלו בעיירה ילדא שבריף דמשק