השבטים הסוריים ואליטה הלאומית מביעים צידוד בצבא הלוחם בטרור