קבוצה חדשה של מהגרים חזרה ממחנה אל-רוכבאן דרך מעבר ג’ליע’ם