חברת המלט הסורית שיווקה יותר מ-269 אלף טונות במהלך 5 חודשים