(אמנות פיסות הנייר) … תערוכה נשית בתחום טכנולוגיה מיחזור הקרטון