פריצה ישראלית לעיירות אל-עיסאו’יה ועורב וגריפת שטחי הפלסטינים שם

אל-קודס הכבושה – סאנא

סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה על פי מאזן שחאדה ראש המועצה הכפרית עורב בדרום שכם שבגדה המערבית, כי כוחות הכיבוש הישראלי פרצו עם דחפוריהם לתוך שטחי הפלסטינים בכפר במטרה לגרוף את האדמות כדי להרחיב התנחלות שנבנתה קודם בצד המזרחי של הכפר.

במסגרת תוכניות הישות הישראלית המיועדות להגר את הפלסטינים, הלכו והסלימו השלטונות הישראליים את צעדי ההתנחלות שלהם בגדה המערבית תוך התעלמות מההחלטות הבינ”ל המדגישות את אי לגיטימיות ההתנחלות בתוך השטחים הפלסטיניים הכבושים והדורשות את הפסקת הצעדים האלה תכף ומיד.

עוד מסרה הסוכנות  על פי חבר וועדת המעקב בעיירה   אל-עיסאו’יה ראאד אבו ריאלה כי כוחות הכיבוש פרצו לדרום מערב העיירה ועקרו עשרות עצים במטרה להשתלט על האדמה שבבעלות פלסטינית ולהקים בתוכה יחידות דיור.

ראוי לציין כי במסגרת התוכניות האגרסיביות המיועדות לאלץ את הפלסטינים שיהגרו, הסלימו השלטונות הישראליים לאחרונה את צעדיהם ההתישבותיים בגדה המערבית ובמיוחד בעיר אל-קודס הכבושה תוך התעלמות גסה מההחלטות הבינ”ל ובמיוחוד זו של מועה”ב 2334 של שנת 2016 הדורשת את הפסקת הפעילות ההתנחלותית בתוך שטחי הפלסטינים של 1967 כולל בהם עיר אל-קודס הכבושה.