עשרות מתנחלים ישראלים חידשו פשיטתם על מסגד אל-אקסא במשמירתם של כוחות הכיבוש

אלקודס הכבושה – סאנא

עשרות מתנחלים ישראלים חידשו היום את פשיטתם על מסגד אל-אקסא במשמירתם של כוחות הכיבוש.

סוכנות ו’פא מסרה כי 139 מתנחלים פשטו על מסגד אל-אקסא דרך שער אלמגארבה , ועשו בתוכו סיורים מתסיסים בשמירתם הקפדנית של כוחות הכיבוש.