מקור צבאי : התפוצצות במחסן לתחמושת מערבית לדמשק

דמשק – סאנא

התפוצצות ארעה היום אחרי הצהריים בתוך אחד ממחסני התחמושת של הצבא הערבי הסורי מערבית לדמשק, שהדיה נשמעו ברחבי שכונות הבירה.

מקור צבאי מסר כי ההתפוצצות ארעה באחד מחסני התחמושת השייכים לצבא הערבי הסורי מערבית לדמשק, וכי הבדיקות עדיין נמשכות כדי לדעת את הנסיבות.