תחריות חזקות במירוץ הסוסים הערביים המקוריים במחזורו השלישי