חרף פגזי הטרור והטינה .. אלפי סטודנטים פנו לבחינות בסקלביה