48 חברות צפויות להצטרף ליריד המכוניות וכלי הרכב הבינ”ל באתר הירידים