השמדת כלי רכב וריכוזים של א-נוסרה וגדודי אל-עזה בפאתי אידלב וחמא

אידלב / מחמא – סאנא

כתב סאנא מסר כי חבורות הטרור כבר תקפו באמצעות הפגזים הרקטיים ובמהלך השעות הספורות שעברו, אזורים בטוחים בסביבות כפר נבודה, כרנאז ואל-חו’יז, דבר שגרם נזק רק לרכוש ולתשתיות.

הכתב ציין כי יחידות של הצבא השיבו אש מידית ובייחוד בכיוון כפר זיתא  ואללטאמנה שם מתרכזים הטרוריסטים של גדודי אל-עזה, וכתוצאה חוסלו רבים מהם יחד עם כלי הנשק וכני שיגור הטילים שלהם.

ראוי לציין כי עוד יחידות של הצבא עקבו אחרי טרוריסטים של א-נוסרה בעיירות חיש, איחסם ואל-מסטומה בפריפריה הדרומית של אידלב ומיד היפנו אליהם מכות אינטנסיביות שגרמו לבסוף להשמדת כלי הרכב והציוד המלחמתי שלהם בנוסף לחיסול מספר בלתי מבוטל מהם, גם בעיר ח’אן שיח’ון הופנו מכות אינטנסיביות לטורים של א-נוסרה וקווי התגבורת שלהם, דבר שגרם להם אבדות בציוד ובנפש.