העיירה כרנאז בריף חמאת עמידה בפני הטרור ודבוקה בחיים