כמויות גדולות של מטעני חבלה בשרידים שהשאירו הטרוריסטים בבית ג’ן בפרבר דמשק