הצבא הפיל מל”ט לטרוריסטים בפרבר חמא הצפוני ומחסל קבוצות טרוריסטיות בפרבר אידלב הדרומי

חמא אידלב – סאנא

כתב סאנא בחמא מסר כי יחידות של הצבא הערבי הסורי הפילו מל”ט ממולכד בפצצות לטרוריסטי ארגון ג’בהת א-נוסרה, בסביבות הכפר תל מלח שבצפון עיר מחרדה בפרבר חמא הצפוני, וזאת לפני הגעתו לכפר.

הכתב ציין כי יחידות הצבא שמתמקמות באזור הפגיזו בצורה ממוקדת את קבוצות הטרור שתקפו הכפרים הבטוחים, והפגיזו את קווי האספקה וצירי התנועה שלהן בקצוות העיירה כפר זיתא וכפר א-זקאת בפרבר הצפוני.

הכתב הבהיר כי מכות הצבא הביאו לחיסולם של מספר טרוריסטים ולפציעתם של אחרים, בנוסף לכך הושמדו רכיבים לטרוריסטים.

ובפרבר אידלב הדרומי יחידות הצבא זהו תנועתן של קבוצות טרוריסטיות בסביבות העיר מערת א-נועמאן והעיירה חיש, ומייד הפגיזו אותן, וכתוצאה לכך חוסלו קבוצות טרוריסטיות על כל חבריהן באזור.