משרד החוץ הצ’יכי מתכוון להמשיך בהגשת סיוע הומניטרי לסוריה בתקופה 2020 ו-2021