דמשק ומוסקבה  : וושינגטון תומכת בארגוני הטרור ומעכבת חזרת המהגרים

דמשק – סאנא

שני אגפי התיאום המשותף הסורי-רוסי הדגישו בהודעה משלהם אחרי פגישה שכונסה היום במעון משרד המנהל המקוני והסביבה באמצעות הלווינים (ועידת וידאו), הבהירו כי שיעורם של המהגרים הסורים אשרחזרו  למולדתם כבר הלך וגבר בחודש שעבר הודות למאמצים הרוסיים-סוריים, אבל מאמצים אלה הלכו והתעכבו על ידי המכשולים שהערימו בדרכם אמריקה ובעלי בריתה כולל בכך ההליכים הכלכליים והשרירותיים אשר מנעו מבני העם הסורי לקבל את דברי המזון והתרופות בנוסף לשאר מצרכי החיים.

בהודעה הובהר כי המאמצים הרוסיים-סוריים המשותפים הביאו לידי יציאתם של יותר מ- 13500 תושבים ממחנה אל-רוכבאן אחרי שהממשלה הסורית השקיעה כל מאמץ אפשרי כדי להבטיח את מצרכיהם החיוניים של מהגרים חוזרים אלה.