התענינות תקשורתית צ’יכית בגליריה העתיקות והמבצרים הצ’יכיים שהתקיימה בסוריה