מבזקים

השריפות המתפשטות שרפו שדות החטה והשעורה באל-ג’זירה אל-סוריה בשל העליה בטמפרטורה ובסיוען של מיליציה קסד ושארית טרוריסטי דאעש