מועצת העם בחרה בסבאע’ מחדש לראשות המועצה

דמשק – סאנא

מועצת העם כינסה היום את ישיבתה  ה-11 למושב הרגיל העשירי שנועד לבחירת לישכת המועצה המתקיימת מידי שנה, לפי התקנון של המועצה שבחרה שוב בחמודה סבאע’ לראשות המועצה בהמלצה.

גם כן נבחר בהמלצה חבר המועצה נג’דת א-נזור לתפקיד סגן יו”ר המועצה, גם כן נבחרו בהמלצה מזכ”לי המועצה.