הצבא השמיד עמדות ירי רקטות לטרוריסטי ג’בהת אלנוסרה.. ומתקדם בכיוון אלחמיראת וקיראטה שבפרבר חמאת הצפוני-מערבי

מחוזות – סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי התנגשו עם ארגוני הטרור בסביבות הכפרים קריאטה ואלחמיראת, וזאת במקביל להפגזת רכוזיהם שבסביבות הכפרים סחאב וקורה, וזאת בתגובה על הפרותיהם הממושכות להסכם אזור הפחתת ההסלמה.

כתב סאנא דיווח כי הארטלריה של הצבא הערבי הסורי השמידה היום תוך מכות מסיביות עמדות שיגור רקטות של טרוריסטים מג’בהת אלנוסרה בסביבת שני הכפרים סחאב וקורה שבפריפריה הצפון מערבית של חמאת.

הכתב אמר כי יחידה מהצבא ניהלה התנגשות עם קבוצות טרוריסטים מג’בהת אלנוסרה בכיוון שני הכפרים קיראטה ואחמיראת שבפריפריה הצפונית של חמאת, והסיבה לטרוריסטים הרוגים ופצועים.

ובפרבר הדרומי של אידליב ציין הכתב כי טרוריסטי ג’בהת א-נוסרה ספגו אבידות והפסידים בהפגזות המדויקות שבצעו יחידות הצבא הערבי הסורי נגד רכוזיהם, ביצוריהם וצירי תנועתם, סמוך לכפר ספוהן ועיר ח’אן שיכון.