אמצעי לחימה תחמושת וציוד אמריקניים בשרידי הטרוריסטים בפרבר אל-קוניטרה