מסעי התירות פוקדים את מעלולה והציפיות כי עונה זו תהיינה טובה ביותר