הטרוריסטים חבלו באתרים הארכיאולוגיים של העיר אפאמיה הארכיאולוגית