הצבא השתלט על העיירה כפר נבודה בפרבר חמא הצפוני מערבי

מחוזות – סאנא

מקור צבאי מסר כי יחידות של הצבא הערבי הסורי השתלטו היום בצורה מליאה על העיירה כפר נבודה שבפרבר חמא הצפוני, וטהרו אותה מטומאתם של ארגוני הטרור.

המקור מסר לכתב סאנא כי יחידות מכוחותינו המזוינים השתלטו בצורה מליאה על העיירה כפר נבודה, והכריזו על אזור זה כאזור נקי מטומאת ארגוני הטרור החמושים.

יחידות הצבא הערבי הסורי השתלטו היום על העיירה כפר נבודה במלואה שבפרבר חמא הצפוני, בעקבות חסול שארית טרורסטי ארגון ג’בהת אלנוסרה בעירה.

כתב סאנא מסר כי יחיודת של הצבא ביצעו פעולות מדויקות במהלכן התנגשו עם קבוצות טרוריסטיות שיכות לארגון ג’בהתצ אלנוסרה וארגונים המסונפים אליו, בנקודות האחרונות של בצוריהם בקצוות העיירה כפר נבודה שבפרבר חמא הצפוני מערבי.

הכתב הבהיר כי פעולות אלו הוכתרו בהשתלטות הצבא הערבי הסורי על העיירה כפר נבודה במלואה בעקבות חסול שארית הטרוריסטים אשר ספגו אבדות והפסידם כבידים.

הכתב הוסיף כי יחידות הצבא השמידו את כל הרכיבים הממולכדים שהובילו מתאבדים, ואת ארסנל הרכיבים ואמצעי הלחימה שהעביר אליהם המשטר הטורקי, וכי בפאתי העיירה מפוזרים גופתיהם של הטרוריסטים בנוסף לשרדי רכביהם המושמדים.