הצבא מסכל סדרת התקפות רצופות שבצעו טרוריסטי ג’בהת א-נוסרה בפרבר חמא הצפוני ואידלב הדרומי

חמא – סאנא

יחידות של הצבא הערבי הסורי בלמו היום התקפה מורחבת שבצעו קבוצות טרוריסטיות שיכות לארגון ג’בהת א-נוסרה על כמה אזורים בטוחים ונקודות צבאיות שבפרבר חמא הצפוני ואידלב הדרומי, וגרמו להן אבדות והפסדים כבידים.

כתב סאנא בחמא מסר כי יחידות של הצבא התנגשו עם קבוצות טרוריסטיות מסונפות לארגון ג’בהת א-נוסרה הטרוריסטי אשר בצעו מספר התקפות רצופות בכיוון אזורים בטוחים בפרבר חמא הצפוני ואידלב הדרומי ממספר צירים במסגרת נסיונות הארגון הנואשים להעלאת מורלם של הטרוריסטים שהצבא הערבי הסורי ניצח אותם ושחרר כמה כפרים ועיירות וגבעות באזור בימים שעברו.

הכתב הבהיר כי לוחמי הצבא בצירי הקרב וההתנגשויות הכשילו את התקפות של קבוצות הטרור וגרמו להריגתם ולפציעתם של עשרות טרוריסטים, ולהשמדת מספר רב של רכיבים, כולל בכך שריונים ורכיבים מצוידים במקלעים כבדים.