המועצה הלאומית הפלסטינית .. אנו דוחים את סדנת אל-מנאמה הנועדה להנצחת הכיבוש

אל-קודס הכבושה – סאנא

המועצה הלאומית הפלסטינית הדגישה כי סדנת העבודה הכלכלית שוואשינגטון קראה לקיומה באל-מנאמה בירת בחרין, בלתי מקובלת משום שהיא נועדה לחיסול השאלה הפלסטינית, ולהנצחת הכיבוש הישראלי, ושמה דגש על דבקותם של הפלסטינים בסיום הכיבוש ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית, שבירתה עיר אל-קודס, על פי החלטות הלגיטמיות הבינ”ל הרליבנטיות.

המועצה הזהירה בהודעה שפרסמה היום מפני הטעיות הטענות השקריות שהממשל האמריקאי משווק אותן לטובת כינוס הסדנה, וציינה כי ממשל זה הוא נוטה בצורה מליאה לכיבוש הישראלי, על חישבון זכויותיו של העם הפלסטיני, החל מההתיחסותו לעיר אל-קודס כבירה לישות, דרך העברת השגרירות האמריקנית אליה, וכלה בנסיונותיו לבטול בעית הפליטים, עדוד ההתנחלות וסגירת לישכת אש”ף בוואשינגטון.