הגברת אסמאא אל אסד ביקרה במרכז ליצירת צדדים מלכותיים

דמשק – סאנא

הגברת אסמאא אל אסד ביקרה  היום במרכז ליצירת צדדים מלכותיים שבעיר חמא במסגרת המעקב שלה אחרי ההתפשטות האסטראטגית בהתאם לתוכנית הפצוע של המולדת כדי שהתוכנית תקיף כל המדינה.

בידיעה שפורסמה על חשבון נשאיות הרפובליקה בפיסבוק נאמר כי המרכז הוא הרביעי מסוגו בסוריה אחרי המרכזים של דמשק , טרטוס ולטקיה שיחסכו את הסבל והמאמץ של הפצועים הלוקים מקטיעה .