מבזקים

הנשיא אסד פתח מרכז א-שאם האיסלאמי-בינלאומי להתמודדות עם הטרור והקצוניות