מבזקים

הארגונים הטרוריסטים תקפו ברקטות שתי העיירות ברידיג וכפר נבודה בפרבר חמאת

חמאת – סאנא

כתב סאנא במחוז חמאת מסר כי קבוצות הטרוריסטים תקפו ברקטות שתי העיירות ברידיג וכפר נבודה בפרבר חמאת.

יש לציין כי הארגונים הטרוריסטים השייכים לחזית אל-נוסרה הטרוריסטי הפרוסים בפריפריה הדרומית של אידליב מפירים באופן יום יומי את הסכם אזור הפחתת האלימות .

ובתגובה על ההפרות של הטרוריסטים יחידות הצבא הערבי הסורי הפרוסות באזור הגיבו על מקורות וביצורי הטרוריסטים שיורים לעבר האזורים השלווים.