מזכר הבנה בין האוניברסיטה הווירטואלית לבין איגוד ההצטינות והיצירה