הצטרפות סורית למושב ה-72 של איגוד הבריאות העולמי

ג’נבה – סאנא

בהשתתפותה של סוריה פרצו היום בג’נבה עבודות המושב ה-72 של איגוד הבריאות העולמי שצפוי להמשיך עד 28 לחודש השוטף.

יש לציין כי בראש המשלחת הסורית עמד שר הבריאות ד”ר נזאר יאזג’י לצד נציגי 194 מדינות, איגודים וגופים בינ”ל החברים באיגוד הנ”ל, וכולם דנו בנושאים שונים וביניהם איך לעמוד מול מצב החירום הבריאותי ולהגביר את מצבם הבריאותי של הפליטים והמהגרים וגם כן לעמוד על מצבם הבריאותי של תושבי השטחים הכבושים והגולן הסורי הכבוש במקביל לדרכי עקירת שתקת הילדים והאבעבועה השחורה.

גם כן באי המאורע צפויים לדון בדרכי הבטחת התרופות והחיסונים מפני המחלות הנפוצות כמו השחפת והשפעת.