הממשלה לחזוק המגע עם התושב בשקיפות .. נקיטת ההכנות הדרושות כדי לעמוד בפני השריפות