עשרות הרוגים בעלי אזרחויות זרות היו בקרב הטרוריסטים שנהרגו בפריפריה הצפונית של חמא