מבזקים

הנשיא אלאסד אמר לפטריארך אראם הראשון קשישיאן .. סוריה היתה ותמשיך להיות המולדת לכל בניה