פצצות ותחמושת משארית הטרוריסטים מדאעש באזור אלמיאדיין